|

Tryghed for forbrugere & Webshop ejere

Gæsteindlæg – Skrevet af Dorthe Schmidt fra Tryghedsmærket

Med fokus på forbrugertryghed, er det vigtigt for alle typer web-shops – store som små -, at have mulighed for at signalere sikker e-handel.

Ligesom det for forbrugere er vigtigt, at de kan føle sig trygge og sikker i enhver e-handel, har det også afgørende betydning for web-shops, at kunne fremstå med tryghed og tillid overfor for deres kunder, der handler i web-shoppen. 

De fleste køb på nettet går godt, men alligevel oplever omkring 1/3 af alle forbrugere, der handler på internettet udfordringer i forbindelse med e-handel. 

For web-shop ejere er der derfor flere ting man kan have fokus på, for at forbrugeren oplever, at de handler på en tryg og troværdig web-side.

Hvad er Tryghedsmærket?

Tryghedsmærket er mere end blot et ‘mærke’ eller en ‘score’ – Det er et reelt SaaS-værktøj med funktioner som skaber værdifuldt data, forbrugertryghed og mer-omsætning for webshoppen.

Tryghedsmærkets mission er at skabe forbruger-tryghed på nettet, hvor alle web-shops – store som små, skal kunne have muligheden for at fremstå med forbruger-tryghed og validering af web-shoppen. Netop derfor er fokus hos Tryghedsmærket vores verificeringsmodul og feedback-værktøj sat i fokus – frem for høje abonnementspriser og bindingsperioder. 

Tryghedsmærket hjælper med reel og synlig forbruger feedback gennem vores samarbejde med forskellige brancher og web-shops i Danmark, hvor vi her tager et fælles ansvar for forbrugertryghed i e-handel.

Vores mission underbygges af verificering af de reelle ejere bag web-shoppen, ligesom bl.a. Shopify web-shops får forbruger-feedback og tilbagemeldinger. Disse tilbagemeldinger fremkommer i Tryghedsmærkets widget, der vises på web-shoppens web-side.

Tryghedsmærket henvender sig til flere brancher i dansk erhvervsliv, hvor tryghed og sikkerhed vil være i forbrugerens fokus. 

Vores formål er at højne sikkerheden med fokus på kvaliteten og derved skabe tillid, mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

Hertil har vi udviklet nogle komplekse systemer og algoritmer, for at hjælpe begge parter til en tryg og sikker e-handel.

Med Tryghedsmærkets widget og verificerings-kontrol, får virksomheder i Danmark mulighed for at profilere sig, ved at fremstå med en ”blå-stempling” og status, der signalerer reel troværdighed som et trygt og sikkert sted at handle.

Vendino - Dropshipping

Dashboard og statistik

Kundens bedømmelser kan aflæses i en tal-score i widget, og bedømmelser vil være uddybet i web-shoppens eget Dashboard.

Besvarer kunder ikke den første mail, kan vi fremsende en opfølgningsmail, hvor web-shoppen får mulighed for at indsætte en rabatkode, som giver kunder mulighed for at give ny feedback, og skabe mer-omsætning via evt. rabat-tilbud.

Få reel feedback fra dine web-shop kunder

Tryghedsmærket sørger for fremsendelse af mails til dine kunder. Herved opnår web-shoppen reel og ordrespecificeret forbruger feedback.

Tryghedsmærket sørger for nyttig feedback fra jeres kunder, det er mulighed at benytte vores automatiseret system, hvor vi sørger for fremsendelse af mails til jeres kunder. Efter kundens ordre er lagt fremsender Tryghedsmærket ordrespecifikke mails, der beder om feedback og anbefalinger direkte fra web-shoppens egne kunder.Denne feedback adskiller sig fra andre bedømmelses-tools, idet disse uddybes med relevante spørgsmål overfor forbrugeren.

Et billede, der indeholder tekstAutomatisk genereret beskrivelse

Eksempler på kunde feedback & score:

Morningscore

Tryghed for forbrugeren

Hos Tryghedsmærket har alle web-shops gennemgået en validerings-kontrol, der bl.a. sikrer forbrugeren, at de handler i en dansk web-shop, hvor ejere grundigt bliver verificeret inden widget fremkommer på web-siden.

Dette er forbrugerens garanti for, at de handler hos en reel og troværdig web-shop.

Internetsvindel er et stigende problem i Danmark og generelt indenfor E-handel.

Danske webshops skal helst kunne vise både E-Mærket og Trustpilot, for at skabe sikkerhed og tryghed for forbrugerne online.

Det er to meget dyre løsninger for nye og mindre webshops, som ønsker et seriøst, men billigere alternativ til at udvise tryg og sikker e-handel for forbrugerne.

Hvad kan Tryghedsmærket?

Tryghedsmærket har samlet ‘sikkerhed og tryghed’ i ét produkt, til en fast lav pris.

Sådan skaber vi tryg E-handel:

 • Intelligent og automatiseret CVR-validering 
 • Tryghedsskabende widget og kundescore
 • Professionelt klagehåndteringsmodul  
 • Købssikkerhed for forbrugeren
 • Konverteringsoptimerende mailsystem
 • Data-dashboard til webshopoptimering 
 • Advokatgodkendte handelsbetingelser
 • Et stærkt SEO-link med underside til webshoppen

Hvad kan web-shoppen selv gøre i samarbejde med Tryghedsmærket?

 • Vær opmærksom på, at hjemmesiden fremstår troværdig. 
 • Hvis hjemmesiden er på dansk, skal web-shoppens tekst være i et tydeligt og korrekt dansk sprog.
 • Web-siden skal indeholde alle kontaktoplysninger:
 • Navn, CVR-nr., Fysiske adresse, e-mail og evt. telefonnr.
 • Desuden skal oplysninger om GDPR samt cookie-politik fremgå af web-siden.

Web-shoppens handels- og leveringsbetingelser:

Det er vigtigt, at web-shoppen på sin web-side har synlige handels- og leveringsbetingelser, der er udførligt beskrevet – og lever op til gældende lovgivning.

Hos en Tryghedsmærket certificeret web-shops er fortrydelsesfristen i de fleste tilfælde 30 dage, selvom lovgivningen henviser til 14 dage, når der handles i net-butikker. 

Ovenstående gode råd, vil sammen med web-shoppens fokus på god service og unikke produkter, medvirke til trygge og tilfredse kunder, – som er grundlaget for web-shoppens e-handel.

Morningscore

Hjælp og sagsbehandling i tvistsager

Skulle der opstå tvist eller uenigheder forestår Tryghedsmærket dialogen, så web-shoppen ikke behøver at bruge tid og energi på sagsbehandling, – men i stedet lade denne tvist og dialog ligge hos Tryghedsmærket.

Ved at Tryghedsmærket tager hånd om klagen fra begyndelsen, vil en eventuel risiko for dårlige anmeldelser på eks. Trustpilot blive nedbragt betragteligt, – idet kunden oplever, at de får en ekstern person at tage dialogen med.

Skulle en kunde opleve, at en købt vare ikke lever op til forventningerne, – og kunden dermed ønsker at oprette en klage over en webshop, skal købet kunne dokumenteres med et ordrenummer samt mailadressen, som er benyttet i forbindelse med handlen.

Behandling af tvistsager: Tryghedsmærket sørger for sagsbehandling og mægling i tvistsager.
Der foretages en overordnet sagsbehandling, hvor der søges at finde en mindelig løsning mellem forbruger og web-shop. Tryghedsmærket formidler, sagsbehandler og sørger for tilbagemeldinger til alle parter i sagen.

Send ansøgning i dag til Tryghedsmærket: https://tryghedsmaerket.dk/

Similar Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *