Beløbsreservationer for netbutikker – Forbrugerombudsmandens?

En ny udmelding fra Forbrugerombudsmanden har skabt røre blandt netbutikkerne, da den kræver ændringer i de oplysninger, der gives til forbrugerne før betaling. Denne udmelding vedrører beløbsreservationer og har en direkte indvirkning på netbutikkernes betalingsprocedurer.

Hvad er beløbsreservationer og hvordan påvirker de forbrugerne?

Når forbrugere betaler med internationale betalingskort såsom Visa og MasterCard, foretages der automatisk en reservation af beløbet på forbrugerens kort. Dette beløb reserveres, indtil det enten trækkes fra kortet eller reservationen ophæves. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke foretages en reservation, hvis kunden betaler med Dankort.

Krav til netbutikker for at opfylde Forbrugerombudsmandens udmelding

Netbutikker stilles nu over for kravene i Forbrugerombudsmandens udmelding, som har direkte betydning for deres betalingsprocesser. For at imødekomme disse krav skal netbutikker tydeligt informere forbrugeren om, at betaling medfører en beløbsreservation på kundens kort.

Hjælp fra Payment Service Providers (PSP’er)

Netbutikker kan opleve begrænsninger, når det kommer til at tilføje oplysninger i betalingsvinduet eller det sted, hvor kunden vælger betalingsformen. For at tackle denne udfordring har Forbrugerombudsmanden i samarbejde med Dansk Erhverv henvendt sig til PSP’er (Payment Service Providers) og bedt dem om at bidrage til løsningen af denne opgave.

Frist for tilføjelse af oplysninger endnu ikke fastsat

Selvom betydningen af Forbrugerombudsmandens udmelding er blevet klargjort, har der endnu ikke været fastsat en frist for netbutikkerne til at tilføje de påkrævede oplysninger i betalingsvinduet.

Opdatering af handelsbetingelser er påkrævet

Udover ændringerne i betalingsprocedurer skal netbutikker også foretage opdateringer i deres handelsbetingelser for at opfylde de nye krav fra Forbrugerombudsmanden.

Oplysningspligt ifølge forbrugeraftaleloven

Ifølge forbrugeraftalelovens § 8, stk. 1, nr. 10 og 21, har netbutikker en oplysningspligt. De skal angive “vilkår for betaling” samt “forskud eller andre finansielle garantier, som forbrugeren skal betale eller stille efter anmodning fra den erhvervsdrivende og betingelserne herfor” i deres handelsbetingelser.

Krav til oplysninger i handelsbetingelserne

I handelsbetingelserne skal netbutikker oplyse, at beløbet reserveres, angive hvornår reservationen ophører, og henvise til forbrugerens aftale med sin kortudsteder.

Kontaktinformation og spørgsmål

Netbutikker, der er medlem af Dansk Erhverv og har spørgsmål vedrørende Forbrugerombudsmandens udmelding og de nødvendige ændringer, opfordres til at kontakte Tina Morell. Kontaktoplysningerne kan findes nederst på Dansk Erhvervs hjemmeside.

Artikel skrevet af Tina Morell, Forbrugerombudsmandens repræsentant i Dansk Erhverv.